1593/1 Sk. No:2 Lider Centrio A Blok Kat:2 Daire:11 Bayraklı - İZMİR
info@izmirdostpsikoloji.com
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Obsesif Kompulsif Bozukluk

Zaman zaman çoğumuzun takıntılı düşünceleri olabilir ama bu düşüncelerimiz günlük hayatımızda baş edebildiğimiz, saplantı boyutuna ulaşmadan çözebildiğimiz geçici durumlardır.…

Oyun Terapisi Nedir?
Oyun Terapisi Nedir?

Oyun, çocuğun en ciddi işidir! Oyun; çocuğun kendini ifade etmesini, öğrenmesini, deneyim kazanmasını sağlar. Çocuğun duygu, düşünce, istek ve hayallerinin açığa çıkmasına olanak…

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Ekim ayı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ( kısaca DEHB ) Farkındalık Ayı… Farkında olmamız için öncelikle DEHB’in ne olduğunu bilmemiz gerekir. DEHB; okul öncesi ve okul çağında…

Depresyonun Farkında Mıyız?
Depresyonun Farkında Mıyız?

Her birey hayatı boyunca üzüntü, sıkıntı, kızgınlık, endişe gibi olumsuz nitelikteki duyguları sayısız kez hissetmiştir. Bu olumsuz duyguları hayatın olağan akışında zaman zaman hissedip…

Etkili Ebeveyn Olmak
Etkili Ebeveyn Olmak

Etkili ebeveyn olmak çocuklarımız için doğru etkiye sahip olmak demektir. Bunun yolu da çocuklarımızla temeli güvene dayalı bir iletişim içerisinde olabilmekten geçiyor. Hayat nasıl ki evde…

Çocuklarda Alışkanlık Kazanımı
Çocuklarda Alışkanlık Kazanımı

Her birey için hayatımızın ailede başlaması gibi pek çok alışkanlığımızın da çocukluk çağında edinilmesi doğaldır. Ergenlik ve yetişkinlik çağında da birçok alışkanlık edindiğimiz…

Özgül Fobi Nedir?
Özgül Fobi Nedir?

Özgül fobi, belirli bir nesne ya da duruma karşı duyulan aşırı yani mantıksız korku halidir. Bu korku kişide korku duyduğu nesneye ya da duruma karşı yoğun ve inatçı bir şekilde görülür.…

Okula Uyum Süreci
Okula Uyum Süreci

Eylül ayı geldi ve bu ayın gündemini tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için okulların açılması yani yeni eğitim- öğretim yılının başlaması oluşturuyor. Birçok öğrenci ilk kez…

Çocuk Hakları Neden Önemlidir?
Çocuk Hakları Neden Önemlidir?

Çocukluk, insan hayatının temelini oluşturan belki de en önemli evresidir. Nasıl ki bir inşaatın temeli sağlam değilse üzerine çıkılacak katların da sağlam olmasını beklemiyorsak; çocukluk…

Sosyal Becerinin Önemi
Sosyal Becerinin Önemi

Sosyal beceri; kişinin kendisini doğru ifade etmesini, çevresiyle iletişim kurabilmesini, uyum sağlayabilmesini, duyarlı olmasını, problemlerini çözebilmesini sağlayan öğrenilmiş becerilerdir.…

Özgül Öğrenme Güçlüğü Farkındalığı
Özgül Öğrenme Güçlüğü Farkındalığı

Hoş geldin Kasım Ayı! Kasım ayının ilk haftası Özgül Öğrenme Güçlüğü ( ÖÖG - Disleksi ) Farkındalık haftası olma özelliği taşıyor. Özgül Öğrenme Güçlüğü, tüm dünyada…

İnternet ve Çocuk
İnternet ve Çocuk

Çağımızın gerçeği, yer yer gerekliliği internet ve teknoloji; çocuklar ve aileler için bazen tehdit unsuru oluşturabiliyor. Teknolojinin bu kadar gelişmesiyle birlikte insan hayatında birçok…

Özgüven Gelişimi
Özgüven Gelişimi

Güven; bir şeyden ya da kişiden şüphe duymamak, korkmadan, zarar geleceğini düşünmeden inanmak, bağlanmak anlamına gelir. Güven, insan hayatındaki en temel duygudur. Kendimizi güvende hissedersek…

Nedir Bu Beden Olumlama?
Nedir Bu Beden Olumlama?

Beden olumlama hareketi; şişman, zayıf, tüylü, tüysüz, uzun, kısa, engelli, engelsiz ve daha birçok sıfatta olan tüm bedenlerin değerli olduğunu ve var olma hakkı olduğunu savunan bir anlayıştır.…

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Tarihte bundan otuz yıl önce, takvimler 20 Kasım 1989’u gösterdiğinde Birleşmiş Milletler tarafından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edilmiştir. Kökleri çok daha eskiye dayanan (Cenevre…

Üniversite Yolunda Emin Adımlar
Üniversite Yolunda Emin Adımlar

18 Temmuz Üniversite Sınav Sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok öğrenci için yüksek öğretim kurumlarına yerleşme tercih dönemi başlamış olacak. Hayatımızdaki en önemli kararlardan…

Eğitim Psikolojisi ve Öğrenme
Eğitim Psikolojisi ve Öğrenme

Öğrenme, bireylerde yaşantı veya tekrar yoluyla ve kalıcı/sürekli davranış ya da potansiyel davranış değişiklikleri anlamına gelir. Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz…

Hayattaki Mola Alanlarımız Hobiler
Hayattaki Mola Alanlarımız Hobiler

Hobiler; çocukluktan itibaren her yaştan birey için hayatın mola alanıdır. Nasıl ki okulda teneffüs, iş yerinde öğle aramız var ise hayatımızdaki diğer alanlarda verimliliğimizin artması…

Aile İçi Şiddetin Nedenleri
Aile İçi Şiddetin Nedenleri

Şiddet; fiziksel, psikolojik, cinsel, sözlü veya sözsüz şekilde baskı ve tehdit oluşturarak kişi veya grupların fiziksel, psikolojik ya da ekonomik olarak zarar görmesine, acı çekmesine neden…

Empatinin Önemi
Empatinin Önemi

Empati en basit tanımı ile karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilme becerisi olarak açıklanabilir. Kişilerarası iletişimde önemli rolü olan bir sosyal beceridir empati.…

Mükemmeliyetçiliğin Baskısı
Mükemmeliyetçiliğin Baskısı

Mükemmel, kelime anlamı olarak kusuru olmayan demektir. Mükemeliyetçilik ise kişinin yaşamından, kendisinden ve/veya çevresinden çok yüksek beklenti içerisinde olmasını, kusursuzluğu aramasını…

Çocuklarda Kural Algısının Önemi
Çocuklarda Kural Algısının Önemi

Kural sözlük anlamı olarak davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke anlamına gelir. Davranış olarak kurallar, bulunduğumuz ortamdaki sınırları belirler. Hayatın her alanında,…

Motivasyon
Motivasyon

Motivasyon, kelime anlamı olarak güdülenmeyi ifade eder. Güdülenme terimi ise ihtiyaçlarımızı giderebilmek adına gerçekleştirdiğimiz davranışa iten güçtür. Güdülenmek amaca yönelik…

Düşünceler Sadece Düşünce Midir?
Düşünceler Sadece Düşünce Midir?

Düşünmek insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Biliş, zihnimizde sürekli akmakta olan, olaylar karşısındaki düşüncelerimizi ifade eder. Yaşadıklarımızı, tanık olduklarımızı…

Plasebo Etkisi Nedir?
Plasebo Etkisi Nedir?

Plasebo etkisi herhangi bir farmakolojik etkisi olmadığı halde kullanılan bir ilacın, kullanma nedeni olan hastalığa ya da rahatsızlığa iyi gelmesi olarak tanımlanır. Plasebo kelimesi Latincede…

Hoş Geldin Ara Tatil
Hoş Geldin Ara Tatil

Tüm öğrenciler için heyecanla beklenen yarıyıl tatili sonunda 17 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başladı. 3 Şubat’a kadar sürecek olan bu tatil dönemi elbette yaz tatili…

Hayvan Sevgisinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Hayvan Sevgisinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Bu hafta hayvanları koruma günü değil. Ama hayvanları sevmek ve korumak yalnızca bir güne özel bir durum da değil. Bu nedenle bu hafta hayvan sevgisi ve bunun çocuklarımıza olan etkisi konusundan…

Deprem Korkusu ve Çocuk
Deprem Korkusu ve Çocuk

Ülkemizin jeolojik açıdan deprem bölgesinde olması depreme karşı duyarlılığımızı arttıran bir faktördür. Depremlerin doğal afetler olması nedeniyle kendisini önleyemeyeceğimiz gerçeği…